XII Ogólnopolskie Sympozjum
Krakowskie Spotkania z INSPIRE
na temat
Kluczowe dane referencyjne z perspektywy krajowej i europejskiej
Kraków, 13-14 czerwca 2016
Małopolski Ogród Sztuki
ul. Rajska 12

Patronat
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju


Lokalizacja Sympozjum "Krakowskie Spotkania z INSPIRE 2016"